Cele mai populare


Pensiunea Anno Pensiunea Anno
Gyula
[ 63057 rezultat ]

Apartamentul Leila Apartamentul Leila
Gyula
[ 22021 rezultat ]

Apartamentul Palma Apartamentul Palma
Gyula
[ 15336 rezultat ]

Apartamentul Burg Apartamentul Burg
Gyula
[ 12778 rezultat ]

Apartamentul Erika Apartamentul Erika
Gyula
[ 9880 rezultat ]

Abonare Newsletter

Noutati si oferte speciale din Gyula!

Convertor valutar:

Termeni şi condiţii de utilizare

DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA PREZENŢA PE INTERNET A PROPRIETARULUI ACESTUI WEBSITE

Proprietatea intelectuală

Materialele conţinute şi drepturile de proprietate intelectuală din acest website aparţin sau sunt licenţiate  pentru Gyula.ro sau altei societăţi din grup şi sunt protejate de lege. Folosirea textelor  şi a datelor (de ex. comunicate de presă, baze de date şi altele) este permisă în următoarele condiţii:

1. Documentele nu vor fi modificate;

2. Materialele pot fi folosite doar pentru uzul personal, non-comercial.

3. Orice copie a acestor materiale sau orice parte a acestora trebuie să includă înştiinţarea de copyright.

Folosirea informaţiilor este interzisă în afara celor enuntate mai sus. Orice încălcare a acestor indicaţii, va fi pedepsită conform legii. Utilizarea textelor şi a datelor în condiţiile de mai sus, nu permite folosirea designului şi a layout-ului sau a fotografiilor afişate pe acest website sau pe un website care aparţine grupului Gyula System Kft.

Elemente singulare aflate pe acest website sunt protejate copyright; acestea nu vor putea fi copiate sau imitate, decât în limita impusă de punctele 1-3 de mai sus; toate acestea sunt valabile în special pentru mărci, logo-uri, grafică, imagini şi culori folosite pe acest website.

Această licenţă de a recopia nu permite includerea materialului sau a oricărei părţi din el în orice altă lucrare sau publicaţie, fie în formă de copie pe hard, electronică ori de altă natură.

Nimic din ceea ce este conţinut în acest site nu poate fi subînteles ca oferind utilizatorului, implicit sau în vreun alt fel, vreo licenţă sau  drept în baza unui patent, marcă de înregistrare sau drept de autor aparţinând proprietarului acestui website sau ale oricărei terţe părţi.

Nici o parte a acestui website nu poate fi reprodusă, retransmisă ori stocată pe un alt website sau într-un alt tip de sistem electronic de înregistrare.

Imagini de la terţi

Acest website conţine imagini, în special sub forma unor fotografii sau a unor filme, care se afla în proprietatea unor terţi din orasul Gyula. Folosirea acestora în scop comercial, fără acceptul proprietarului de drept, este interzisă în mod expres.

Mărci, denumiri, Logo-uri

Toate denumirile de produse  şi alte denumiri aflate pe acest website, sunt mărci înregistrate ale unor companii, indiferent dacă sunt marcate sau nu cu simbolul ® , ™ sau ©. Folosirea acestora este interzisă terţilor.

Riscuri

Utilizatorul îşi asumă riscul de a accesa site-ul de web şi de a utiliza documentele afişate pe acesta. INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST WEBSITE VĂ SUNT OFERITE “CA ATARE”, DOAR PENTRU SCOPURILE DUMNEAVOASTRĂ DE INFORMARE, FĂRĂ VREO GARANŢIE DE ORICE FEL. Aceste informaţii pot conţine erori tipografice, iar informaţiile vor fi modificate, reactualizate  şi  şterse fără înştiinţare prealabilă. Gyula System Kft. îşi rezervă dreptul de a aduce în orice moment modificări. Descărcarea programelor se va face pe risc propriu. Utilizatorul este răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor. Acest lucru este valabil în special înainte de efectuarea unei descărcări de programe de pe website-ul nostru. Proprietarul acestui site nu răspunde pentru viruşii care afectează sistemul utilizatorului ca urmare a accesării materialelor audio, video, a datelor sau textelor de pe site.

Link-uri

Gyula System Kft. nu oferă nici o descriere şi nici o garanţie în vreun fel referitoare la orice alt site de web pe care puteţi alege să îl accesaţi prin acest site. Legăturile (link-urile) oferite de Gyula System Kft. către astfel de websituri sunt oferite doar pentru confortul dumneavoastră şi nu trebuie considerate a sugera că Gyula System Kft. aprobă continutul acelor websituri sau orice conţinut al acestora.

Toate informaţiile existente pe prezentul website au rol pur informativ  şi nu au scopul de a oferi consultanţă sau sfaturi într-un domeniu. Proprietarul acestui website îşi declina orice responsabilitate faţă de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informaţiilor existente pe acest site.

Vă rugăm să verificaţi secţiunile referitoare la condiţiile legale  şi politica de confidenţialitate ale oricărui alt website aparţinând proprietarului  actualului website sau al unei terţe părţi către care accesaţi conexiunea.

Denegare de responsabilitate

GYULA SYSTEM KFT NU VA FI ÎN NICI O SITUAŢIE RESPONSABILĂ FAŢĂ DE NICI O PARTE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU ALTE TIPURI DE DAUNE REZULTANTE REFERITOARE LA UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE, CA DE EXEMPLU DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE PIERDERI DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR SAU PIERDERE DE DATE, CHIAR DACĂ PARTEA NU ESTE AVERTIZATĂ ÎN MOD EXPRES ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Folosirea informaţiilor

Comunicaţiile de la utilizatori (altele decât datele cu caracter personal) sunt tratate ca neconfidenţiale  şi ca nefiind ale acestora, iar proprietarul acestui website poate utiliza informaţiile în orice scopuri, incluzând reproducerea  şi publicarea, precum  şi utilizarea ideilor în orice scopuri, inclusiv comerciale. Astfel, în cazul în care cei care accesează documentele produse de proprietarul acestui website intervin cu întrebări, comentarii, sugestii sau alte informaţii de acest tip, în legătură cu conţinutul unui material, aceste informaţii vor fi considerate drept non-confidenţiale iar proprietarul acestui website nu va avea nici un fel de obligaţie legată de asemenea informaţii, având libertatea de a reproduce, utiliza, publica  şi distribui informaţiile respective fără nici o restricţie. Proprietarul acestui website va avea libertatea de a utiliza, în orice scop, ideile, conceptele, know-how-ul şi tehnicile menţionate în aceste informaţii.

Copyright © 2010-2013, Gyula System Kft. Toate drepturile sunt rezervate.

 

Plan rutier

Plan rutier pana in orasul Gyula.

PICTAT CU LUMINĂ

In fiecare zi dupa apus de soare. In sezonul de iarna puteti viziona din corturi incalzite.

Informatii utile